Privacy verklaring

 

Als eigenaar van Hilde Haarmeijer Coaching ben ik verplicht om je te informeren over de omgang van je persoonsgegevens.
Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd, dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-   Voor- en achternaam
-   Geslacht
-   Geboortedatum
-   Adresgegevens
-   Telefoonnummer
-   E-mailadres
-   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
-  Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  Voor het afhandelen van jouw betaling
-  Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens verkoop ik niet aan derden, ik zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Op mijn website gebruik ik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@hildehaarmeijer.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je er een aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiligen van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via hello@hildehaarmeijer.com

 

Heb je tips of vragen?
Neem dan contact met mij op via:

Hilde Haarmeijer
Hanekamp 6A
8023 TH Zwolle
06 - 372 89 113

hello@hildehaarmeijer.com

Als eigenaar van Hilde Haarmeijer Coaching ben ik verplicht om je te informeren over de omgang van je persoonsgegevens.
Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd, dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

-   Voor- en achternaam
-   Geslacht
-   Geboortedatum
-   Adresgegevens
-   Telefoonnummer
-   E-mailadres
-   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
-  Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  Voor het afhandelen van jouw betaling
-  Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens verkoop ik niet aan derden, ik zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

 

Op mijn website gebruik ik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@hildehaarmeijer.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Mocht je er een aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiligen van persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via hello@hildehaarmeijer.com

 

Heb je tips of vragen?
Neem dan contact met mij op via:

Hilde Haarmeijer
Hanekamp 6A
8023 TH Zwolle
06 - 372 89 113

hello@hildehaarmeijer.com

Hilde Haarmeijer Coaching | Kindercoach, Jongerencoach & coach voor ouders
Hanekamp 6a  
8023 TH Zwolle
06 - 372 89 113

hello@hildehaarmeijer.com

        

Bewaren

Hilde Haarmeijer Coaching
Hanekamp 6a  
8023 TH Zwolle
06 - 372 89 113

hello@hildehaarmeijer.com

        

Bewaren

Bewaren

Bewaren